2013 İşsizlik Maaşı Şartları

2013 İşsizlik Maaşı Şartları

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'na göre; Bu şartların sağlanması halinde işsizlik maaşından yararlanılmaktadır. [caption id="attachment_448" align="alignleft" width="240"]2013-issizlik-maasi-sartlari-sgkk-org 2013-issizlik-maasi-sartlari-sgkk-org[/caption]

2013 İşsizlik Maaşı Şartları

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan, son üç yıl içinde;
  1. 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
  2. 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
  3. 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,süre ile işsizlik ödeneğine hak kazanmaktadırlar.

2013 İşsizlik Maaşı Şartları

1- 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 13 üncü maddesi veya 20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanununun 16 ncı maddesi yada 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen bildirim önellerine uygun olarak hizmet akdi işveren tarafından sona erdirilmiş olmak. 2- Hizmet akdi, süresi belli olsun veya olmasın sürenin bitiminden önce veya bildirim önelini beklemeksizin 1475 sayılı İş Kanununun 16 ncı maddesinin (I), (II) ve (III) numaralı bentlerine veya 854 sayılı Deniz İş Kanununun 14 üncü maddesinin (II) ve (III) numaralı bentlerine veya 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 7 nci maddesi ile 11 inci maddesinin birinci fıkrasına göre sigortalı tarafından feshedilmiş olmak. 3- Hizmet akdi, süresi belli olsun veya olmasın süresinin bitiminden önce veya bildirim önelini beklemeksizin 1475 sayılı İş Kanununun 17 nci maddesinin (I) ve (III) numaralı bentlerine veya 854 sayılı Deniz İş Kanununun 14 üncü maddesinin (III) numaralı bendine veya 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 12 inci maddesinin birinci fıkrasına göre işveren tarafından feshedilmiş olmak. 4- Hizmet akdinin belirli süreli olması halinde, bu sürenin bitimi nedeniyle işsiz kalmak, 854 sayılı Deniz İş Kanununun 7 nci maddesinin (II) numaralı bendinde belirtilen hizmet akdinin belirli bir sefer için yapılmış olması nedeniyle sefer sonunda işsiz kalmak. 5- İşyerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması veya kapatılması, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış olmak, 854 sayılı Deniz İş Kanununun 14 üncü maddesinin (IV) numaralı bendindeki nedenlerle işsiz kalmak. 6- 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 21 inci maddesi kapsamında işsiz kalmak. 7- Yukarıdaki bentlerde belirtilen iş kanunları kapsamına girmeyen sigortalılardan hizmet akitleri, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında yapılmış olan toplu iş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmesi bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu hükümleri doğrultusunda (1), (2), (3), (4) ve (5) inci maddelerdeki hükümlere paralel olarak sona ermiş olmak. Ancak, işsizlik ödeneğine hak kazanabilmek için hizmet akdinin başvuru sırasında grev, lokavt veya kanundan doğan ödevler nedeniyle askıya alınmamış olması gerekmektedir. 2013 İşsizlik Maaşı Şartları


Yorum Gönder

2013 İşsizlik Maaşı Şartları makalesi Ana Sayfa, Çalışan Sigortalı kategorisinde yayınlanmaktadır.

Bunlarda İlginizi Çekebilir !

İstifa eden işsizlik parası alabilir mi ?

2013 İşsizlik Maaşı Şartları İstifa eden işsizlik parası alabilir mi ? İşsizlik maaşı almanız için bazı koşulları karşılamanız gereklidir. Yazımızın devamın okuyarak bu koşulları öğrenebilir buna göre işsizlik maaşı alıp alamayacağınıza karar verebilirsiniz. Eğer anlayamadığınız veya sormak...

Edevlet işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır ?

E devlet şifresi işe işsizlik maaşı için başvuru nasıl yapılır ? E devlet şifresiyle işsizliğe başvurmak E devlet şifresi ile sizler işsizlik ödeneği başvurusunda bulunabilirsiniz. Ben babam emekli ve onun şifresi ile girdiğimde kabul etmiyor. Zira babam emekli ama siz öncel...

2013 İşsizlik Maaşı Tutarı

2013 İşsizlik Maaşı Tutarı İşsizlik maaşı işten işveren tarafından çıkarılmaz halinde belirli bir süre geçiminizi sağlamak üzere İşkur tarafından verilen bir ücrettir.  İşsizlik sigortası yardımlarından yararlanmak için iş sözleşmesinin yasada belirtilen sona erme ha...

2013 İşsizlik Sigortası Maaş Hesaplaması

2013 İşsizlik Sigortası Maaş Hesaplaması İşsizlik maaşı hesaplaması son aldığınız 4 aylık brüt maaşın ortalamasına göre hesaplanır. Örneğin aylık brüt 1.000,00 tl alıyor iseniz 1.000,00*4 = 4.000,00 ortalaması ise 4.000,00/4 = 1.000,00 çıkan rakamında %40 ın işsizli...

2013 İŞKUR işsizlik maaşı sorgulama ve alma

2013 İşsizlik Maaşı Şartları 2013 İŞKUR işsizlik maaşı sorgulama ve alma Çalıştığınız sürece ödenen prim gününüze göre, işveren tarafından iş fessinin ardından işkur tarafından ödenecek ödenektir. İşsizlik maaşını almaya nasıl hak kazanırsınız? -Öncelikle iş veren tarafından iş fessi ol...

2013 İşsizlik Maaşı Şartları

2013 İşsizlik Maaşı Şartları 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'na göre; İşsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışırken çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler, Hizmet akdinin fe...

Tc ile işsizlik maaşı sorgulama

Tc kimlikle işkur işsizlik maaşı sorgulama, Tc ile İşkur işsizlik maaşı öğrenme, Ne kadar işsizlik maaşı alırım ? İŞKUR SGK İşsizlik maaşı süresi ne kadar sorgulama e devlet üzerinden öğrenme hakkında bilgiler Öncelikle işsizlik maaşı hakkında sizlere biraz bilgi ve...

Tc kimlikle 2022 65 yaş aylığı sorgulama

2022 65 yaş aylığı sorgulama, 65 yaş aylığı maaşı öğrenme Tc kimlikle Tc No ile  65 yaş aylığı maaşı ve muhtaç aylığı sorgulama işlemleri öğrenebilirsiniz. 65 yaşını doldurmuş ve kanunda yer alan şartları yerine getiren herkese Devlet tarafından 2022 sayılı Ka...

SGK 3600 Günden Emeklilik Şartları

2013 İşsizlik Maaşı Şartları SGK 3600 Günden Emeklilik Şartları SGK 3600 Günden Emeklilik Şartları, SSK 3600 Günle Emeklilik, SSK 3600 Günden tazminat, SSK 3600 Gün Emeklilik Hesaplama 15 yıl 3600 gün şartları. 3600 Günle 15 Yılda Nasıl Emekli olurum soru ve cevap sayfamızda bu konuyla alakalı Tüm Sorular...

SSK’dan 3600 günle emekli olabilme şartları

SSK’dan 3600 günle emekli olabilme şartları Erkek sigortalılar 08.09.1976 yılından önce işe başlayıp 3600 gün sayısını bitirdiklerinde emekli olabilirler. 3600 günü bitiren sigortalılar 55 yaşında emekli olacaklardır. Hala bu şekilde prim günü parası ödemeye çalışanl...

2013 Asgari Ücret Ne Kadar ?

2013 Asgari Ücret Ne Kadar ? Asgari ücret; çalışanların temel ihtiyaçlarını karşılaması için gerekli kişiler tarafından belilenen EN DÜŞÜK TUTARDIR. 2013 yılında asgari ücret geçen yıllara oranla daha fazla arttı. 2012 yılına oranla 4.4 oranda artış sağlandı.ocak ayı...

Engelli Emeklilik Şartları

Son dönemlerde ülkemizde yapılan yeni yatırımlar ve yasalar ile birlikte engelli vatandaşlarımız için çalışabilecekleri ve hizmet verebilecekleri iş fırsatları oluşturulmaktadır. Geçen her gün içerisinde, engelli vatandaşlarımız için oluşturulan iş olanakları açıklanmakt...

Dul maaşı nasıl alınır, dul maaşı bağlanması ve dul maaşı alma şartları nelerdir?

1 Ekim 2008 tarihinden önce dul kalan bir kadın hem eşi üzerinden hem de babası üzerinden aylık alabiliyordu. Fakat yeni gelen yasa ile hem baba ve hem eşi üzerinden maaş bağlanamıyor. Fakat 1 Ekim 2008 tarihinden önce başvuru yapan ve maaş almaya hak alan kişiler yine maaşlarını...

Emekli Maaşı Hesaplama

Emekli maaşı hesaplama ve emekli olunca ne kadar maaş alacağınızı merak ediyorsanız bu yazımızda yer alan emekli maaşı sorgulama bölümünden detaylı olarak öğrenebilirsiniz. Kısa bir süre içerisinde emekliye ayrıldıysanız ve maaşınızı henüz bilm...

2013 Dul ve Yetim Maaşı Nasıl Artar ?

2013 Dul ve Yetim Maaşı Nasıl Artar ? Dul ve yetim maaşını, sigortalı öldüğü zaman geride kalan eş veya çocuk alabilmektedir. Bu konuda erkek veya kadın olarak herhangi bir ayrım bulunmamaktadır. 2 hemcinse de aylık bağlanabilir. Ancak erkek çocukları, en fazla 18 yaşına kad...